Khuyến mại ngày vàng từ 18/02 đến 19/02/2013

Chủ đề: Khuyến mại ngày Vàng. Đối tượng: Thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ (bao gồm cả thuê bao ezCom trả trước). Thời gian hưởng khuyến mại: Từ 0h00 ngày 18/02 đến 24h00 ngày 19/02/2013 (02 ngày Vàng). Nội dung chi tiết như sau:

Tra cứu danh bạ
Điện thoại cố định VNPT Gia Lai
 
Báo hỏng 119