Chủ nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2024

Tập đoàn VNPT đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

06-05-2024 14:50:26 GMT+7
|

Việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai, ứng dụng hiệu quả trong công tác tổ chức các phong trào thi đua, nhằm phát huy tinh thần “lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong đoàn viên người lao động, mang lại hiệu quả và tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Tập đoàn. Nhiều phong trào thi đua phát động và duy trì trở thành thương hiệu VNPT như: “Sáng tạo VNPT”, “Nụ cười VNPT”, “Chất lượng VNPT”, “Người VNPT sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VNPT”...

Trong giai đoạn 2021-2024, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua của Tập đoàn VNPT đã được tôn vinh khen thưởng các cấp. Hàng ngàn sáng kiến, giải pháp đã được ứng dụng có hiệu quả tại các cấp, nhiều sáng kiến, giải pháp đạt giải thưởng quốc gia quốc tế. Phát động phong trào thi đua 5S trong triển khai thực hiện phong trào “Xanh-Sạnh-Đẹp, bảo đảm ATVS lao động”, 100% đơn vị đã triển khai và thu được kết quả khả quan, đảm bảo môi trường làm việc gọn gàng, ngăn nắp, tiện lợi và đảm bảo An toàn vệ sinh lao động, giảm thiểu lãng phí thời gian nâng cao năng suất, hiệu quả lao động.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CBCNV NLĐ tiếp tục được triển khai. Việc cụ thể hóa, sáng tạo tổ chức các phong trào thi đua, với các tiêu chí rất cụ thể, thời gian tổ chức linh hoạt, tạo sự gắn kết giữa khối quản lý và khối sản xuất, phù hợp với thực tế tại đơn vị như phong trào “Khách hàng là người thân yêu nhất”, chuỗi chương trình “Chiến binh xanh nhiệt huyết”; phong trào “Góp ý tưởng hay, chung tay nâng chất lượng”, “Chuyển đổi trong kỷ nguyên số”, phong trào “Vua bán hàng”; phong trào “Ngôi sao kinh doanh”, thi đua chuyển mạng giữ số, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ mới của VNPT bằng các đợt ra quân, thi đua nước rút cuối năm… được tổ chức có hiệu quả.

Xác định tầm quan trọng của hoạt động sáng tạo trong Doanh nghiệp, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã chỉ đạo Ban Thường vụ Đoàn Tập đoàn hướng dẫn, triển khai phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Phong trào thi đua đăng ký đảm nhận công trình, phần việc Thanh niên” nhằm phát huy vai trò tiên phong xung kích của tuổi trẻ VNPT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Triển khai Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam, Đoàn thanh niên Tập đoàn đã triển khai, giao chỉ tiêu đến các cơ sở Đoàn trực thuộc để thực hiện. Tới thời điểm hiện tại, Đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đã đăng ký gần 3.000 ý tưởng sáng tạo trên ngân hàng ý tưởng sáng tạo của Trung Ương Đoàn.

Theo đánh giá, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW đã được Đảng ủy Tập đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc, không chỉ dừng lại ở việc ban hành kế hoạch mà được cụ thể hóa thành những nhiệm vụ cụ thể, có sự ràng buộc trách nhiệm để mỗi đảng viên tự giác thực hiện. Đảng bộ Tập đoàn VNPT gắn việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với việc rà soát, bổ sung nội dung các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Tiên phong” của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ XXIV. Do đó, việc xác định nội dung đột phá thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở nên thiết thực, dễ hiểu và có tính thuyết phục cao hơn.

Với những nỗ lực chung trên tinh thần “VNPT- Đoàn kết, Thống nhất, Trách nhiệm”, trong giai đoạn 2021-2024, Đảng bộ Tập đoàn VNPT đã tập trung nguồn lực khắc phục cơ bản các vấn đề còn tồn tại, tiếp tục tổ chức sắp xếp, đổi mới hoạt động Công ty Mẹ - Tập đoàn VNPT; hoàn thiện hệ thống cơ chế quản lý kinh tế của VNPT với các đơn vị trực thuộc, đơn vị thành viên; nâng cao hiệu quả hoạt động chung của VNPT, triển khai có hiệu quả chiến lược VNPT 4.0, từng bước hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIV đã đề ra.

Tập đoàn VNPT đã tích cực tham gia và bám sát chiến lược chuyển đổi Số quốc gia; đồng thời tự chuyển đổi mạnh mẽ để trở thành một doanh nghiệp số với mục tiêu trở thành đơn vị đi đầu, dẫn dắt, hoạt động toàn bộ trên môi trường số. VNPT liên tục duy trì được tốc độ tăng lợi nhuận; đảm bảo thu nhập cho người lao động với mức khá so với các tập đoàn, tổng công ty trong Khối; đồng thời đóng góp kịp thời và hiệu quả vào công tác an sinh xã hội của đất nước; tiếp tục phát huy, khẳng định vai trò chủ lực của Tập đoàn trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần quan trọng trong công tác xây dựng và bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn chủ quyền quốc gia, biên giới, biển đảo.