Thứ bảy, ngày 15 tháng 06 năm 2024

Viễn thông Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 619/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007. Điều lệ tổ chức, hoạt động được ban hành kèm theo quyết định số 620/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam.

 • Tên đầy đủ

Viễn Thông Gia Lai

 • Tên viết tắt bằng tiếng Việt:

VNPT Gia Lai

 • Tên giao dịch quốc tế:

VNPT Gia Lai

 • Giám đốc

Ông Đồng Quốc Việt

 • Trụ sở chính

Số 69, Hùng Vương, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

 • Điện thoại

(0269) 3824006

 • Fax

(0269) 3823506

 • Website

gialai.vnpt.vn

VNPT Gia Lai có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành Viễn thông - Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

 • Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng Viễn thông trên địa bàn tỉnh.
 • Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ Viễn thông - Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
 • Sản xuất, kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị Viễn thông - Công nghệ thông tin theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhu cầu của khách hàng.
 • Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình Viễn thông - Công nghệ thông tin.
 • Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, dịch vụ truyền thông.
 • Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.
 • Tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp Ủy Đảng, Chính quyền địa phương và cấp trên.
 • Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi được Tập đoàn BCVT Việt Nam cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật.