Chủ nhật, ngày 03 tháng 03 năm 2024
Mega VNN
    MyTV    
Fiber VNN
VNPT CA
Vinaphone
Điện thoại cố định GPhone

Viễn thông Gia Lai được thành lập theo Quyết định số 619/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007. Điều lệ tổ chức, hoạt động được ban hành kèm theo quyết định số 620/QĐ-TCCB/HĐQT ngày 06/12/2007 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam.

 • Tên đầy đủ

Viễn Thông Gia Lai

 • Tên viết tắt bằng tiếng Việt:

VNPT Gia Lai

 • Tên giao dịch quốc tế:

VNPT Gia Lai

 • Giám đốc

Ông Đồng Quốc Việt

 • Trụ sở chính

Số 69, Hùng Vương, Phường Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

 • Điện thoại

(0269) 3824006

 • Fax

(0269) 3823506

 • Website

gialai.vnpt.vn

VNPT Gia Lai có chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh và phục vụ chuyên ngành Viễn thông - Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

 • Tổ chức xây dựng, quản lý, vận hành, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa mạng Viễn thông trên địa bàn tỉnh.
 • Tổ chức, quản lý, kinh doanh và cung cấp các dịch vụ Viễn thông - Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.
 • Sản xuất, kinh doanh, cung ứng, đại lý vật tư, thiết bị Viễn thông - Công nghệ thông tin theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị và nhu cầu của khách hàng.
 • Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình Viễn thông - Công nghệ thông tin.
 • Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, dịch vụ truyền thông.
 • Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng.
 • Tổ chức phục vụ thông tin đột xuất theo yêu cầu của cấp Ủy Đảng, Chính quyền địa phương và cấp trên.
 • Kinh doanh các ngành nghề khác trong phạm vi được Tập đoàn BCVT Việt Nam cho phép và phù hợp với quy định của pháp luật.