Chủ nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2024

Trung tâm điều hành giáo dục (vnEdu IOC)

10-28-2022 09:43:18 GMT+7
|

Trung tâm Điều hành Giáo dục (vnEdu IOC) là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý và chỉ đạo điều hành; đổi mới phương thức dạy – học, kiểm tra, đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Đồng thời, mang lại tiện ích tốt nhất cho giáo viên, phụ huynh, học sinh và nhà quản lý.

*Chức năng:
+ Trực quan hoá: cung cấp các Thống kê báo cáo, biểu đồ, chức năng tra cứu hồ sơ, đồng bộ dữ liệu...
+ Giám sát, cảnh báo: giám sát các KPI để đưa ra các cảnh báo đa chiều giúp ích cho việc chỉ đạo quản lý điều hành.
+ Lịch công tác: lập nhóm, quản lý lịch công tác theo nhóm đơn vị.
+ Đồng bộ dữ liệu: đồng bộ CSDL tự động lên site CSDL ngành của Bộ Giáo dục.
+ Gửi thông báo: quản lý gửi thông báo đến các cấp đơn vị trên địa bàn quản lý.
*Lợi ích:
+ Dữ liệu học tập sẽ không bị ảnh hưởng, mất mát khi nhà trường thay đổi nâng cấp phần mềm quản lý hoặc chuyển cấp, chuyển trường...
+ CSDL thống nhất và duy nhất để phục vụ mục đích quản lý và thống kê báo cáo. Tổng hợp nhanh chóng kịp thời các thống kê báo cáo.
+ Quản lý thông tin của học sinh xuyên suốt 12 năm học.
+ Cung cấp dữ liệu cho các dịch vụ giáo dục trên nền Big Data phục vụ việc khai thác thông tin cho các hệ thống khác.