Chủ nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2024

Ứng dụng kết nối phụ huynh và nhà trường (app vnEdu Connect)

10-28-2022 09:48:44 GMT+7
|

vnEdu Connect là ứng dụng kết nối nhà trường và phụ huynh học sinh, hỗ trợ trao đổi thông tin 2 chiều như: kết quả học tập, thời khóa biểu, thông báo nghỉ học, thông báo họp phụ huynh,…Bên cạnh đó, vnEdu Connect giúp đơn giản hóa các thủ tục trong nhà trường, góp phần chuyển đổi số cho ngành giáo dục với các tiện ích như thanh toán học phí, tuyển sinh đầu cấp, theo dõi sức khỏe

Lợi ích:

 • Kết nối hiệu quả giữa nhà trường và phụ huynh học sinh
 • Đơn giản hóa các thủ tục trao đổi thông tin trong nhà trường.
 • Đã dạng tiện ích, đầy đủ công cụ cho phụ huynh, học sinh để trao đổi, tiếp nhận thông tin về học tập, sức khỏe,…
 • Tương tác đa chiều.

Tính năng sản phẩm:

 • Cho nhà trường:
  • Quản lý tài khoản
  • Nhắn tin Sổ liên lạc điện tử (đối với gói tích hợp OTT-SMS)
  • Nhắn tin điều hành
  • Tin nhắn đến
  • Quản lý các loại lịch
  • Quản lý lớp học và hồ sơ
  • Quản lý Sổ đầu bài
  • Quản lý Bài tập
  • Quản lý Tin ảnh, tin tức
  • Quản lý điểm
  • Quản lý điểm danh
 • Cho phụ huynh:
  • Quản lý tài khoản
  • Quản lý điểm
  • Quản lý điểm danh
  • Quản lý thanh toán
  • Quản lý đơn nghỉ phép
  • Quản lý bài tập
  • Quản lý tin nhắn
  • Album ảnh