Chủ nhật, ngày 21 tháng 07 năm 2024

Viễn thông Gia Lai tổ chức huấn luyện Công tác An toàn Vệ sinh lao động năm 2019

06-26-2019 10:55:46 GMT+7
|

Viễn thông Gia Lai tổ chức huấn luyện Công tác An toàn Vệ sinh lao động năm 2019

Ngày 24/6/2019 Viễn thông Gia Lai tổ chức khai giảng lớp huấn luyện An toàn vệ sinh lao động năm 2019 với 4 lớp học, với tổng số 174 nhân sự tham gia gồm 6 nhóm đối tượng phải huấn luyện theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động luôn là nhiệm vụ hàng năm mà đơn vị đặt biệt quan tâm. Trong đợt huấn luyện lần này Viễn thông Gia Lai đặt biệt quan tâm đến nhóm người làm công tác an toàn vệ sinh viên và Người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.

Sau mỗi lớp học các học viên bắt buộc phải làm bài kiểm tra, để đánh giá khả năng hiểu biết nắm vững kiến thức về các nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các chính sách pháp luật liên quan.

Ngọc Thanh