Thứ năm, ngày 30 tháng 05 năm 2024
Mega VNN
    MyTV    
Fiber VNN
VNPT CA
Vinaphone
Điện thoại cố định GPhone

Hệ thống phần mềm Phòng họp không giấy tờ (VNPT eCabinet)

10-28-2022 09:01:50 GMT+7
|

Phòng họp không giấy là phần mềm hỗ trợ tổ chức các cuộc họp theo phương thức truyền thống trên môi trường mạng nhằm nâng cao chất lượng các cuộc họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước ở các cấp, các ngành và các đơn vị khác.

Lợi ích dịch vụ:

 • Tiết kiệm chi phí in ấn.

 • Tiết kiệm thời gian họp.

 • Nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Tính năng dịch vụ:

 • Điều hành cuộc họp.
 • Lịch công tác: Lịch đơn vị, lịch cá nhân, lịch gần nhất,…
 • Quản lý tài liệu: Tài liệu chính cuộc họp, tài liệu tham khảo, tài liệu cá nhân, chia sẻ tài liệu cá nhân,…
 • Nhóm tính năng tương tác cao: Biểu quyết/Lấy ý kiến, trao đổi riêng/nhóm, ghi chú tài liệu,…
 • Phân hệ quản trị: Quản lý phiên họp, quản lý phòng họp/vị trí họp, quản lý người dùng/phân quyền, quản lý đăng ký/biểu quyết.
 • Họp trực tuyến từ xa chia sẻ tài liệu.

Đối tượng khách hàng:

Các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức.

Giải thưởng:

 • Giải đồng hạng mục Giải thưởng đột phá trong phát triển công nghệ (lĩnh vực chính phủ) Stevie Awards Asia Pacific 2020
 • Giải Bạc hạng mục Giải pháp mạng lưới kêt nối Stevie Awards International Businesss 2020